Nr 1(10)/2017

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

Marta Matylda Kania

Skąd patrzy badaczka rozgrywki? Perspektywy egzystencjalnej estetyki gier komputerowych

strony / pages: 13-23
dostępne online / available online: 2017-12-28

ARTYKUŁY

ARTICLES

Krzysztof Chmielewski

Elementy grywalizacji w mediacjach gospodarczych – studium przypadku

strony / pages: 27-44
dostępne online / available online: 2017-12-28
Aleksiej Fiedosiejew

Jak grać w naukę? Eksperymenty z wykorzystaniem gier na podstawie utworów braci Strugackich i nie tylko.

strony / pages: 45-78
dostępne online / available online: 2017-12-28
Jakub Mateusz Figus

Wybrana leksyka uczestników narracyjnych gier fabularnych (RPG)

strony / pages: 79-96
dostępne online / available online: 2017-12-28
Arkadiusz Jabłoński

Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne

strony / pages: 97-110
dostępne online / available online: 2017-12-28
Krzysztof Kotuła

Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?

strony / pages: 111-132
dostępne online / available online: 2017-12-28
Joanna Kubaszczyk

O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry.

strony / pages: 133-150
dostępne online / available online: 2017-12-28
Michał Mochocki

Gry sarmackie w ujęciu anglo-amerykańskich heritage studies.

strony / pages: 151-192
dostępne online / available online: 2017-12-28
Katarzyna Skok

Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji.

strony / pages: 193-216
dostępne online / available online: 2017-12-28
Michał Sołtysiak

Mediewalizmy, neomediewalizm i rola archeologii w badaniu gier.

strony / pages: 217-238
dostępne online / available online: 2017-12-28
Wojciech Sosnowski

Dwa aspekty „youtubifkacji” gier video – analiza wybranych przykładów nowego zjawiska w branży gier wideo.

strony / pages: 239-254
dostępne online / available online: 2017-12-28
Jarosław B. Walczak, Joanna Wężowska

Gry fabularne jako sposób zwiększenia kontroli nad rzeczywistością. Poczucie umiejscowienia kontroli oraz emocjonalność graczy, w porównaniu do młodzieży niegrającej.

strony / pages: 255-268
dostępne online / available online: 2017-12-28
Krzysztof Ząbecki

Tubylcze gry wideo jako narzędzie do wspierania i ochrony kultur ludności rdzennej w Amerykach. Przykłady Never Alone i Huni Kuin: Yube Baitana.

strony / pages: 269-281
dostępne online / available online: 2017-12-28

RECENZJE

REVIEWS

Stanisław Krawczyk

A Fresh Take on Roger Caillois. Review of Homo Ludens as a Comic Character in Selected American Films.

strony / pages: 285-290
dostępne online / available online: 2017-12-28
Sonia Mrzygłocka

Zanurzenie w cyfrowej rzeczywistości. Kółko i krzyżyk a gra wideo. Recenzja książki Gry wideo. Zarys poetyki Piotra Kubińskiego.

strony / pages: 291-302
pobrań / downloads: 166

SPRAWOZDANIA

REPORTS

Anna Gramera, Monika Banicka, Anita Domagała, Dagmara Walczak

Sprawozdanie z warsztatów wiedzy nt. USA.

strony / pages: 303-306
dostępne online / available online: 2017-12-28
Michał Mochocki

Report from „Larp Studies Seminar 2017”.

strony / pages: 309-313
dostępne online / available online: 2017-12-28
Całość Homo Ludens 1(10)-2017
dostępne online / available online: 2017-12-28