Nr 1(11)/2018

NAJLEPSZY ARTYKUŁ I NAJLEPSZY RECENZENT ROKU

BEST ARTICLE AND BEST REVIEWER OF THE YEAR

J. Tuomas Harviainen

Time and Temporality in Live-Action Role-Playing.

strony / pages: 13-24
dostępne online / available online: 2018-08-09

ARTYKUŁY

ARTICLES

Jacek Francikowski

Wykorzystanie gier planszowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

strony / pages: 29-40
dostępne online / available online: 2018-12-28
Damian Gałuszka, Agnieszka Taper

Badania gier wideo z perspektywy edukacji medialnej. Analiza i rekomendacje.

strony / pages: 43-66
dostępne online / available online: 2018-12-28
Arkadiusz Jabłoński

Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku.

strony / pages: 69-80
dostępne online / available online: 2018-12-28
Jan F. Jacko

The value experience of the emotional immersion in games.

strony / pages: 83-100
dostępne online / available online: 2018-12-28
Filip Jankowski

Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy.

strony / pages: 103-115
dostępne online / available online: 2018-12-28
Krzysztof Jański

Creation of the fictional world in The Witcher 3: Wild Hunt.

strony / pages: 117-133
dostępne online / available online: 2018-12-28
Dominik Kudła

Jak nie tłumaczyć gier na rosyjski. Analiza lokalizacji gry Książę i Tchórz z języka polskiego na język rosyjski.

strony / pages: 135-153
dostępne online / available online: 2018-12-28
Paweł Łupkowski, Violetta Krajewska

Immersion level and bot player identifcation in a multiplayer online game: The World of Warships case study.

strony / pages: 155-171
dostępne online / available online: 2018-12-28
Michał Leszek Mycka, Adam Czajka

Similar but not the same: application of EEG frontal alpha asymmetry to game research.

strony / pages: 173-187
dostępne online / available online: 2018-12-28
Katarzyna Skok, Wojciech Harasimczuk

Gamifkacja edukacji – badanie motywacji studentów.

strony / pages: 189-208
dostępne online / available online: 2018-12-28
Jerzy Zygmunt Szeja, Augustyn Surdyk

Reflections of practitioners: Students participating in school LARPs in 1999-2017 and their transformations in socio-cultural context.

strony / pages: 13-35
dostępne online / available online: 2020-01-09
Całość Homo Ludens 1(11)-2018

dostępne online / available online: 2018-12-28