Nr 1(12)/2019

NAJLEPSZE ARTYKUŁY I NAJLEPSZA RECENZJA ROKU

BEST ARTICLES AND BEST REVIEW OF THE YEAR

Katarzyna Gozdowska

Can a Developed Structure Be Transparent? The Analysis of Witcher 3: Wild Hunt Interface with Regard to its Influence on the Player’s Immersion

strony / pages: 13-35
dostępne online / available online: 2019-12-27
Katarzyna Skok

Niepewność w grach – potencjalne korzyści i straty

strony / pages: 37-54
dostępne online / available online: 2019-12-27

ARTYKUŁY

ARTICLES

Marek Golonka

OneBookShelf Community Content Programs and the Polish RPG Fandom

strony / pages: 59-74
dostępne online / available online: 2019-12-27
Eleonora Imbierowicz

Perma-Dying Worlds and the Limit of Eternal Return in Digital Games

strony / pages: 77-91
dostępne online / available online: 2019-12-27
Arkadiusz Jabłoński

Ksenofobiczna gra w Japonię – przykład ekstremalny
międzykulturowej narracji niedbałej

strony / pages: 93-106
dostępne online / available online: 2019-12-27
Agnieszka Łojszczyk, Augustyn Surdyk

Agresywne światy – agresja i samoocena a style gry graczy MMORPG

strony / pages: 109-133
dostępne online / available online: 2019-12-27
Dawid Ratajczyk

Uncanny Valley in Video Games: An Overview

strony / pages: 135-148
dostępne online / available online: 2019-12-27
Katarzyna Skok

Two Faces of Flow: Preliminary Results From a Game Addiction Study

strony / pages: 151-169
dostępne online / available online: 2019-12-27
Kamil Szpyt

Cywilnoprawna problematyka wykorzystania gry komputerowej jako narzędzia promocji: in-game advertising oraz advergaming

strony / pages: 171-191
dostępne online / available online: 2019-12-27
Filip Tołkaczewski

From Symbolism to Realism. Physical and Imaginary Video Game Spaces in Historical Aspects

strony / pages: 193-212
dostępne online / available online: 2019-12-27
Agata Waszkiewicz

Glitch as the Representation of the Uncanny in Oxenfree (2016)

strony / pages: 213-225
dostępne online / available online: 2019-12-27
Łukasz Winnicki

Co jest źródłem satysfakcji gracza? O kluczowej roli wymiany autystycznej w grach komputerowych

strony / pages: 227-251
dostępne online / available online: 2019-12-27

RECENZJE

REVIEWS

Mateusz Mądel

Recenzja monografii Kamila Szpyta Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne

strony / pages: 255-264
dostępne online / available online: 2019-12-27
Agata Waszkiewicz

A Play of Bodies. How We Perceive Videogames by Brendan Keogh

strony / pages: 267-272
dostępne online / available online: 2019-12-27

SPRAWOZDANIA

REPORTS

Jacek Szymala

760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w 11 polskich uniwersytetach do wiosny 2019

strony / pages: 277-281
dostępne online / available online: 2019-12-27
Całość Homo Ludens 1(12)_2019
dostępne online / available online: 2019-12-27