Archiwalne publikacje PTBG z 2008 r. – numery specjalne czasopisma „Homo Communicativus. Filozofia – komunikacja – język – kultura” (2[4]/2008 i 3[5]/2008) dostępne do pobrania

W 2008 r. w ramach dwóch kolejnych numerów specjalnych czasopisma naukowego Homo Communicativus ukazały się dwa kolejne tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tomy stanowią publikacje pokonferencyjne z międzynarodowych konferencji naukowych PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, które odbyły się w latach 2006 i 2007. Dzięki uprzejmości redakcji, w ramach spóźnionego „prezentu pod choinkę” udostępniamy je do pobrania na stronie https://www.ptbg.org.pl/publikacje/. Życzymy miłej lektury!