Władze

Władze PTBG wybrane przez Walne Zebranie Członków towarzystwa 16.11.2019 na kadencję 2020-2023

Zarząd Główny / The Managing Board

dr Jerzy Zygmunt Szeja
Przewodniczący / President

prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych
Wiceprzewodniczący / Vice President

dr Aleksandra Mochocka
Sekretarz / Secretary

dr Augustyn Surdyk
Skarbnik / Treasurer, Przewodniczący Zarządu Poznańskiego Koła PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu / President of Poznań GRAP Centre

mgr Krzysztof Chmielewski
Przewodniczący Zarządu Bydgoskiego Koła PTBG przy Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów UKW w Bydgoszczy/ President of Bydgoszcz GRAP Centre

Członkowie Zarządu Głównego z głosem doradczym / Advisory Members:

dr Zbigniew Wałaszewski
Przewodniczący Zarządu Warszawskiego Koła PTBG przy Wydziale Pedagogiki UW / President of Warsaw GRAP Centre

dr Agata Hofman
Przewodnicząca Zarządu Gdańskiego Koła PTBG przy Wydziale Zamiejscowym SWPS w Sopocie / President of Gdańsk GRAP Centre

prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
Przewodniczący Zarzadu Wrocławskiego Koła PTBG przy Zakładzie Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu / President of Wrocław GRAP Centre

prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski
Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Koła PTBG przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego/ President of Łódź GRAP centre at the Department of Media and Audiovisual Culture at Łódź University

mgr Marcin Petrowicz
Przewodniczący Zarządu Krakowskiego Koła PTBG przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie / President of Kraków GRAP Centre

Rada / Advisory Council


dr Mariusz Zelek
Przewodniczący / President

dr Piotr Karlik
Wiceprzewodniczący / Vice President

dr Paweł Hostyński
Sekretarz / Secretary

dr Michał Mochocki
Członek / Open Seat

dr Dominika Urbańska-Galanciak
Członek / Open Seat