Rada Naukowa/Academic Advisory Board

Przewodniczący/Chair: 
Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer (Poznań)

Członkowie/Members:
Prof. Dr. Espen Aarseth (Copenhagen)
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Poznań)
Dr Maria B. Garda (Turku)
Prof. Dr. Catalina Jiménez Hurtado (Granada)
Prof. Dr. Aki Järvinen (Sheffield)
Prof. Dr. Linus Jung (Granada)
Dr. Yaraslau I. Kot (Tallinn)
Prof. Tanya Krzywinska (Falmouth)
Prof. Dr. Frans Mäyra (Tampere)
Prof. Dr. Rosa Maria Muñoz Luna (Malaga)
Prof. Dr. Silvia Montero Martinez (Granada)
Prof. UP dr hab. Henryk Noga (Kraków)
Prof. zw. dr hab. Izabela Prokop (Poznań)
Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Poznań)
Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Łódź)
Prof. Dr. Olli Sotamaa (Tampere)
Dr. Vit Šisler (Praga)
Prof. Dr. Lidia Taillefer de Haya (Malaga)

Rada Redakcyjna/Editorial Advisory Board
Przewodnicząca/Chair: 
Prof. UWr dr hab. Anna Gemra (Wrocław)

Członkowie/Members:
prof. UMCS dr Radosław Bomba
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak
Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński
Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych
Prof. UAM dr hab. Michał Wendland
Dr Joanna Andrzejewska
Dr Andrzej Bełkot
Dr Dorota Chmielewska-Łuczak
Dr Agnieszka Dytman-Stasieńko
Dr Dariusz Grzybek
Dr Dobrosława Grzybkowska-Lewicka
Dr Agata Hofman
Dr Paweł Hostyński
Dr Rolisław Jan Kolbusz
Dr Piotr Kubiński
Dr Tomasz Z. Majkowski
Dr Aleksandra Mochocka
Dr Michał Mochocki
Dr Agnieszka Nowicka
Dr Piotr Ratajczyk
Dr Agata Skórzyńska
Dr Tomasz Smejlis
Dr Michał Sołtysiak
Dr Britta Stöckmann
Dr Dominika Urbańska-Galanciak
Dr Zbigniew Wałaszewski
Dr Agata Zarzycka

Listę recenzentów zgodnie z wymogami MNiSW stanowią połączone gremia Rady Naukowej i Rady Redakcyjnej.

Wymogi publikacji
Teksty można nadsyłać drogą mailową na adres homoludens@ptbg.org.pl do 31 grudnia każdego roku. Artykuł powinien obejmować maksymalnie 10–12 stron autorskich, czyli 18–21,6 tys. znaków ze spacjami. Dłuższe teksty rozpatrywane będą indywidualnie. Szczegółowy opis wymogów publikacji w języku polskim można pobrać w pliku .pdf.

Stylesheet
Manuscripts should be sent via e-mail to homoludens@ptbg.org.pl till December 31st each year. An article is not to exceed 10-12 pages (18,000-21,600 characters). Longer papers will be treated individually. Please format your paper according to the APA (American Psychological Association) stylesheet available at http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/.