Rada Naukowa/Academic Advisory Board

Przewodniczący/Chair: 
Prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer (Poznań)

Członkowie/Members:
Prof. Dr. Espen Aarseth (Copenhagen)
Prof. zw. dr hab. Bolesław Andrzejewski (Poznań)
Prof. Dr. Catalina Jiménez Hurtado (Granada)
Prof. zw. dr hab. Izabela Prokop (Poznań)
Prof. zw. dr hab. Teresa Siek-Piskozub (Poznań)
Prof. Dr. Aki Järvinen (Sheffield)
Prof. Dr. Linus Jung (Granada)
Prof. Dr. Frans Mäyra (Tampere)
Prof. Dr. Silvia Montero Martinez (Granada)
Prof. Dr. Rosa Maria Muñoz Luna (Malaga)
Prof. UP dr hab. Henryk Noga (Kraków)
Prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski (Łódź)
Prof. Dr. Olli Sotamaa (Tampere)
Prof. UG dr hab. Halina Stasiak (Gdańsk)
Prof. Dr. Lidia Taillefer de Haya (Malaga)

Rada Redakcyjna/Editorial Advisory Board
Przewodnicząca/Chair: 
Prof. UWr dr hab. Anna Gemra (Wrocław)

Członkowie/Members:
Prof. USWPS dr hab. Mirosław Filiciak
Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Jabłoński
Prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko
Prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych
Dr hab. Michał Wendland
Dr Joanna Andrzejewska
Dr Andrzej Bełkot
Dr Radosław Bomba
Dr Dorota Chmielewska-Łuczak
Dr Agnieszka Dytman-Stasieńko
Dr Maria B. Garda
Dr Dariusz Grzybek
Dr Dobrosława Grzybkowska-Lewicka
Dr Agata Hofman
Dr Paweł Hostyński
Dr Rolisław Jan Kolbusz
Dr Piotr Kubiński
Dr Tomasz Z. Majkowski
Dr Aleksandra Mochocka
Dr Michał Mochocki
Dr Agnieszka Nowicka
Dr Piotr Ratajczyk
Dr Agata Skórzyńska
Dr Tomasz Smejlis
Dr Michał Sołtysiak
Dr Britta Stöckmann
Dr Anna Szczepaniak-Kozak
Dr Dominika Urbańska-Galanciak
Dr Zbigniew Wałaszewski
Dr Agata Zarzycka

Listę recenzentów zgodnie z wymogami MNiSW stanowią połączone gremia Rady Naukowej i Rady Redakcyjnej.

Wymogi publikacji
Teksty można nadsyłać drogą mailową na adres homoludens@ptbg.org.pl do 31 grudnia każdego roku. Artykuł powinien obejmować maksymalnie 10–12 stron autorskich, czyli 18–21,6 tys. znaków ze spacjami. Dłuższe teksty rozpatrywane będą indywidualnie. Szczegółowy opis wymogów publikacji w języku polskim można pobrać w pliku .pdf.

Stylesheet
Manuscripts should be sent via e-mail to homoludens@ptbg.org.pl till December 31st each year. An article is not to exceed 10-12 pages (18,000-21,600 characters). Longer papers will be treated individually. Please format your paper according to the APA (American Psychological Association) stylesheet available at http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/.