Poprzednie

Strony dotychczasowych konferencji PTBG:

Począwszy od IV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier domeną każdej aktualnej konferencji staje się www.gry.konferencja.org. Począwszy od IV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier domeną każdej aktualnej konferencji staje się www.gry.konferencja.org

Jednocześnie, aby uniknąć pomyłek, adresy stron poprzednich konferencji zostaną przemianowane i w ich adresach pojawią się kolejne lata, w których się odbywały. W ten sposób dotychczasowe strony konferencji PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” będą dostępne pod następującymi adresami:

I. Gra jako medium, tekst i rytuał,
Poznań 19 – 20 listopada 2005, www.gry2005.konferencja.org

II. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym,
Poznań 25 – 26 listopada 2006, www.gry2006.konferencja.org

III. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności,
Poznań 24 – 25 listopada 2007, www.gry2007.konferencja.org

IV. XXI wiek – wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych,
Poznań 22 – 23 listopada 2008, www.gry2008.konferencja.org

V. Społeczny i naukowy status ludologii,
Poznań 17 – 18 października 2009, www.gry2009.konferencja.org

VI. Między przyjemnością a użytecznością,
Poznań 13 – 14 listopada 2010, www.gry2010.konferencja.org

VII. Perspektywy rozwoju ludologii,
Poznań 19 – 20 listopada 2011, www.gry2011.konferencja.org 

VIII. Ludolog na uniwersytecie i poza nim,
Poznań 24 – 25 listopada 2012, www.gry2012.konferencja.org

IX. Gry stosowane i gamifikacja,
Poznań 16 – 17 listopada 2013, www.gry2013.konferencja.org

X. Game-based learning / Game-biased learning,
Poznań, 15-16 listopada 2014, ww.gry2014.konferencja.org

XI. Metody badań nad grami
Poznań, 21–22 listopada 2015,www.gry2015.konferencja.org

XII. Rozrywka – edukacja – przemysł
Poznań, 24–25 października 2016,www.gry2016.konferencja.org 

XIII. Technologie gier w perspektywie kulturowej
Poznań, 18–19 listopada 2017, www.gry2017.konferencja.org

XIV. Miejsce gier we współczesnej kulturze
Poznań, 17–18 listopada 2018, www.gry2018.konferencja.org

XV. Gry i granie jako rozrywka, nauka i sztuka
Poznań, 16-17 listopada 2019, www.gry2019.konferencja.org