Kolegium Redakcyjne/Editorial board

Redaktor naczelny/Editor-in-Chief:
Augustyn Surdyk

Redaktor założyciel/Founding Editor:
Augustyn Surdyk

Z-ca redaktora naczelnego/Associate Editor:
Jerzy Zygmunt Szeja

Asystenci redaktora naczelnego/
Assistants to the Editor:

Stanisław Krawczyk
Jakub Marszałkowski

Redaktorzy językowi/Language Editors:
Graham Knox-Crawford (English)
Dorota Ucherek (Polski)
Britta Stöckmann (Deutsch)

Sekretarz czasopisma/Editorial Secretary:
Dorota Ćwiklińska-Surdyk