Publikacje

Czasopismo „Homo Ludens”

Od roku 2009 ukazuje się czasopismo „Homo Ludens” – pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się z częstotliwością jednego numeru na rok.

Więcej informacji na stronie czasopisma:  https://www.ptbg.org.pl/homoludens/


Poprzednie publikacje PTBG

W 2008 r. w ramach dwóch kolejnych numerów specjalnych czasopisma naukowego Homo Communicativus ukazały się dwa kolejne tomy publikacji Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tomy stanowią publikacje pokonferencyjne z międzynarodowych konferencji naukowych PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, które odbyły się w latach 2006 i 2007:

  • „Homo Communicativus. Filozofia – komunikacja – język – kultura” 2(4)/2008 „Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym” – pobierz
  • „Homo Communicativus. Filozofia – komunikacja – język – kultura” 3(5)/2008 – „Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności” – pobierz

 


Dwa tomy z I międzynarodowej konferencji naukowej PTBG z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier” nt. „Gra jako medium, tekst i rytuał” (19-20.11. 2005 r.) ukazały się w 2007 r. w ramach nowej serii publikacji naukowych Instytutu Lingwistyki Stosowanej UAM „Język-Kultura-Komunikacja” (red. serii prof. zw. dr hab. Waldemar Pfeiffer).

Książki są do nabycia m.in. w sprzedaży wysyłkowej Wydawnictwa Naukowego UAM: http://www.press.amu.edu.pl/


„Game Design Curriculum Whitepaper 2.0” , completing the 2017-2018 project by our Bydgoszcz-based chapter.

 
 

Jacek Szymala

„760 prac dyplomowych na temat gier komputerowych wykonanych w jedenastu polskich uniwersytetach do wiosny 2019 r.”

Wersja do wczesnego cytowania – pobierz