Kontakt

Przewodniczący Zarządu Głównego PTBG
dr Jerzy Zygmunt Szeja 
jszeja@pro.onet.pl,
Sekretarz Zarządu Głównego PTBG
dr Michał Mochocki 
michal.mochocki@gmail.com
Skarbnik Zarządu Głównego PTBG
dr Augustyn Surdyk surdykMG@amu.edu.pl
Nr KRS: 0000234071
Nr REGON: 300185645
NIP: 77-92-31-000-3