Kim jesteśmy

Polskie Towarzystwo Badania Gier to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce (założone w 2004 r. i zarejestrowane w 2005 r.). Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

Towarzystwo organizuje – samodzielnie i we współpracy z instytucjami naukowymi –spotkania i panele naukowe oraz inne imprezy związane z badaniem gier. Ma zamiar upowszechniać i wydawać powstające w Polsce ludologiczne prace naukowe. PTBG propaguje ideę gier jako formy twórczego wykorzystania czasu, zamierza przedkładać władzom oświatowym wnioski dotyczące zastosowania gier w dydaktyce oraz projektować zainteresowanie nimi m.in. za pośrednictwem Internetu. Towarzystwo będzie również zajmować stanowisko w sprawach publicznych dotyczących gier. Planowana jest współpraca z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.

Wszystkie osoby oraz instytucje zainteresowane wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Badania Gier zapraszam serdecznie do zapoznania się ze statutem Towarzystwa w zakładce pt. „Statut PTBG”, pobrania deklaracji członkowskiej z linku zamieszczonego poniżej oraz wysłania go do Przewodniczącego Zarządu Głównego PTBG dr. Jerzego Szei na adres:
Jerzy Szeja
al. Węgrowska 31/6
07-130 Łochów

Deklarację członkowską można pobrać tutaj:
https://ptbg.org.pl/download/DEKLARACJA-nowa.pdf

Wysokość składki rocznej wynosi:
– dla studentów (osób studiujących, które NIE POSIADAJĄ TYTUŁU MAGISTRA) 40zł
– dla pozostałych członków PTBG 60zł.

Mile widziane również wyższe wpłaty.

W przypadku członków wspierających (instytucji, organizacji i innych) każda deklaracja będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd Główny i Radę Towarzystwa.

Termin wpłacania składek ustalono na 10 lutego każdego roku.

Składki należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60-759 Poznań
Nr konta bankowego: PKO BP SA, Oddział 14 w Poznaniu: 39 1020 4027 0000 1902 0396 6587
Tytułem: Składka członkowska za rok 201_ + imię i nazwisko wpłacającego.

Nr KRS: 0000234071
Nr REGON: 300185645
NIP: 77-92-31-000-3