Koła

Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu / Poznań GRAP centre at Adam Mickiewicz University in Poznań

Adres: Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu
Collegium Novum ul. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
Kontakt: SurdykMG@amu.edu.pl

Spotkania Koła odbywają się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19:00 w sali nr 612A lub 618A Instytutu Lingwistyki Stosowanej (Collegium Novum ul. Niepodległości 4). Więcej informacji, komunikaty i relacje na forum i profilu FB PTBG.

Zarząd Koła / Managing Board:
Przewodniczący / President: dr Augustyn Surdyk,
Członek Zarządu / Member: prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych,
Członek Zarządu / Member: dr Anna Wilińska-Zelek.

Poznańskie Koło PTBG przy ILS UAM – Aktualności na forum

Warszawskie Koło PTBG przy Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego / Warsaw GRAP centre at Warsaw University

Zarząd Koła/Managing Board:
Przewodniczący / President: dr Zbigniew Wałaszewski,
Członek Zarządu / Member: Przemysław Bociąga,
Członek Zarządu / Member: Maciej Ryng.

Warszawskie Koło PTBG przy WP UW – Aktualności na forum

Bydgoskie Koło PTBG przy Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Bydgoszcz GRAP centre at Kazimierz Wielki University
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz

Zarząd Koła / Managing Board:
Przewodniczący / President: mgr Krzysztof Chmielewski,
Członek Zarządu / Member: dr Jacek Mianowski,
Członek Zarządu / Member: dr Aleksandra Mochocka.

Bydgoskie Koło PTBG przy INiLS UKW – Aktualności na forum

Gdańskie Koło PTBG przy Wydziale Zamiejscowym USWPS w Sopocie / Gdańsk GRAP centre at the Department of SWPS University of Social Sciences and Humanities in Sopot

Zarząd Koła / Managing Board:
Przewodnicząca/President: dr Agata Hofman,
Wiceprzewodnicząca/Vice President: mgr Ewa Szumilewicz,
Sekretarz/Secretary: lic. Kamila Kraszewska.

Gdańskie Koło PTBG przy W. Z. SWPS w Sopocie – Aktualności na forum

Krakowskie Koło PTBG przy Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ w Krakowie / Kraków GRAP centre at Jagiellonian University in Kraków
 
Zarząd Koła / Managing Board:
Przewodniczący / President: mgr Marcin Petrowicz,
Członek Zarządu / Member: mgr Justyna Janik,
Członek Zarządu / Member: Maciej Nawrocki.

Krakowskie Koło PTBG przy UJ w Krakowie – Aktualności na forum

Łódzkie Koło PTBG przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego/ Łódź GRAP centre at the Department of Media and Audiovisual Culture at Łódź University

Zarząd Koła / Managing Board:
Przewodniczący / President: prof. UŁ dr hab. Piotr Sitarski,
Członek Zarządu / Member: mgr Dominka Staszenko,
Członek Zarządu / Member: mgr Marcin M. Chojnacki.

Wrocławskie Koło PTBG przy Zakładzie Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu / Wrocław GRAP centre at University of Lower Silesia in Wrocław

Zarząd Koła / Managing Board:

Przewodniczący / President: prof. DSW dr hab. Jan Stasieńko,
Członek Zarządu / Member: dr Dorota Chmielewska-Łuczak,
Członek Zarządu / Member: dr Dobrosława Grzybkowska-Lewicka.

Wrocławskie Koło PTBG przy ZNM IDiKS DSW we Wrocławiu – Aktualności na forum