Czasopismo naukowe „Homo Ludens” na liście ministerialnej

Miło nam poinformować, iż czasopismo ludologiczne „Homo Ludens” wydawane od 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier przy współpracy z Zakładem Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych Instytutu Lingwistyki Stosowanej Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu zostało ujęte na ministerialnej liście punktowanych czasopism naukowych na pozycji 29972 (z unikatowym numerem czasopisma 200182) i przyznano mu ponownie 20 punktów.
Więcej informacji (w tym kompletna lista do pobrania) w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.