Czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier “Homo Ludens” za 20 punktów!

Opublikowano najnowszy wykaz czasopism naukowych. Niezmiernie miło nam poinformować, iż czasopismo “Homo Ludens”, wydawane od 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier, zostało w nim ujęte w pozycji nr 29972, z Unikatowym Identyfikatorem Czasopisma 200182 i otrzymało 20 punktów. Gratulujemy Kolegium Redakcyjnemu, Radzie Naukowej, Radzie Redakcyjnej oraz wszystkim Autorom!

Pełna lista dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych