Czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier „Homo Ludens” za 20 punktów!

Opublikowano najnowszy wykaz czasopism naukowych. Niezmiernie miło nam poinformować, iż czasopismo „Homo Ludens”, wydawane od 2009 r. przez Polskie Towarzystwo Badania Gier, zostało w nim ujęte w pozycji nr 27879 i otrzymało 20 punktów. Gratulujemy Kolegium Redakcyjnemu!

Pełna lista dostępna jest na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html