Polskie Towarzystwo Badania Gier

PTBG to pierwsze naukowe towarzystwo ludologiczne w Polsce. Skupia naukowców i studentów z wielu uczelni, którzy zajmują się szeroko pojętą problematyką gier – zwłaszcza RPG i gier komputerowych. Jego celem jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o grach, zarówno w ujęciu teoretycznym (interdyscyplinarnie i od strony nauk szczegółowych), jak i praktycznym (tworzenie i rozpowszechnianie gier; dydaktyczne zastosowania). Polskie Towarzystwo Badania Gier ma ambicję, aby to jego członkowie dokonywali wartościowych ustaleń naukowych oraz nowatorskich rozwiązań praktycznych.

przeciazenia–norbert-budzynski

Spotkanie Poznańskiego Koła PTBG (17.04.2023)

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej. Najbliższe zebranie Koła odbędzie się w poniedziałek 17…
hl 13

Składki członkowskie za rok 2023

Szanowni Członkowie PTBG! Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami I Walnego Zebrania Członków Towarzystwa z 2005 r. termin regulowania składek członkowskich za bieżący rok (2023) minął 10 lutego, choć jest…
tim-foster-y6uilkrSyMs-unsplash

Spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych i studentów na spotkanie Poznańskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Sekcji ludologicznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki stosowanej.…
baner2

XVIII KONFERENCJA NAUKOWAPOLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA GIER z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier   nt. Przyszłość gier Poznań, 19–20 listopada 2022 roku   Po raz osiemnasty od rozpoczęcia cyklu międzynarodowych konferencji naukowych…
gry

„Lokalizacja gier wideo kiedyś i dziś” – wspólne spotkanie SKJ REMAT, Sekcji ludologicznej i translatorycznej Koła Naukowego Studentów Lingwistyki Stosowanej oraz Poznańskiego Koła PTBG przy ILS UAM w Poznaniu (27.05.2022, godz. 16:00, Poznań-online: MSTeams)

Reaktywowane Studenckie Koło Językoznawcze REMAT serdecznie zaprasza na blok trzech prelekcji poświęconych lokalizacji gier wideo, który odbędzie się online, na platformie Microsoft Teams, w piątek 27 maja o godz. 16:00:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6df45e9353384994a01c63e5e5b43011%40thread.tacv2/1652827093456?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2289f5c860-8650-4124-9712-e9697c109510%22%7d…