Nowe Władze Polskiego Towarzystwa Badania Gier

W trakcie niedawno zakończonej 15. konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu „Kulturotwórcza funkcja gier”, która odbyła się w dniach 16-17 listopada w Poznaniu, w jej pierwszym dniu miało miejsce Walne Zebranie Członków towarzystwa.

Podczas niego zatwierdzono powołanie Łódzkiego Koła PTBG przy Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybrano nowe władze towarzystwa. W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład Zarządu Głównego weszli: Przewodniczący dr Jerzy Szeja, Wiceprzewodniczący prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych, Sekretarz dr Aleksandra Mochocka oraz Skarbnik dr Augustyn Surdyk.

Do Zarządu Głównego towarzystwa dołączył również nowo wybrany Przewodniczący Koła Bydgoskiego PTBGmgr Krzysztof Chmielewski. Kolejnymi członkami Z. G. zostaną Przewodniczący pozostałych Kół towarzystwa wyłonieni w lokalnych wyborach. W skład Rady PTBG weszli: Przewodniczący dr Mariusz Zelek, Wiceprzewodniczący dr Piotr Karlik, Sekretarz dr Paweł Hostyński oraz członkowie dr Michał Mochocki i dr Dominika Urbańska-Galanciak. Gratulujemy!