Nowy Zarząd Poznańskiego Koła PTBG


W poniedziałek 16 grudnia br. odbyło się zebranie członków Poznańskiego Koła PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, podczas którego m.in. wybrano nowy Zarząd Koła na kadencję 2020-2023.

W skład Zarządu weszli:

Przewodniczący – dr Augustyn Surdyk i członkowie – prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych i dr Anna Wilińska-Zelek.

Gratulujemy!