Agnieszka Kliś-BRODOWSKA

Agnieszka Kliś-BRODOWSKA
863 Downloads

Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie „(bardzo) krótkiej historii game studies” Fransa Mäyry

strony / pages: 13-30

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Agnieszka Kliś-BRODOWSKA (2016). Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie „(bardzo) krótkiej historii game studies” Fransa Mäyry. Homo Ludens. 1(9), 13-30.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kliś-Brodowska, Agnieszka
T1  – Pisząc dyscyplinę. O historii badań gier cyfrowych i zawiłościach jej pisania na, przykładzie „(bardzo) krótkiej historii game studies” Fransa Mäyry
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 13
EP  – 30
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/207/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kli’s-Brodowska2016,
title = „Pisz\k{a}c dyscyplin\k{e}. O historii bada\'{n} gier cyfrowych i zawi\l{}o\'{s}ciach jej pisania na, przyk\l{}adzie „(bardzo) kr\'{o}tkiej historii game studies” Fransa M\”{a}yry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „13-30”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/207/”,
author = „Kli\'{s}-Brodowska, Agnieszka”,
}