Aleksandra MOCHOCKA

Aleksandra MOCHOCKA
2338 Downloads

Mierzalny wynik gry (w kontekście analizy książek-gier)

strony / pages: 107 – 120

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Aleksandra MOCHOCKA (2010). Mierzalny wynik gry (w kontekście analizy książek-gier). Homo Ludens. 1(2), 107 – 120.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Mochocka, Aleksandra
T1  – Mierzalny wynik gry (w kontekście analizy książek-gier)
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 107
EP  – 120
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/45/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Mochocka2010,
title = „Mierzalny wynik gry (w kontek\'{s}cie analizy ksi\k{a}\.{z}ek-gier)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „107 – 120”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/45/”,
author = „Mochocka, Aleksandra”,
}