Andrzej KLIMCZUK

Andrzej KLIMCZUK
2356 Downloads

Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych

strony / pages: 51 – 60

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Andrzej KLIMCZUK (2010). Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych. Homo Ludens. 1(2), 51 – 60.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Klimczuk, Andrzej
T1  – Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludologicznych. Przykład branży gier komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 51
EP  – 60
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/40/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Klimczuk2010,
title = „Zastosowanie koncepcji kapita\l{}u spo\l{}ecznego w badaniach ludologicznych. Przyk\l{}ad bran\.{z}y gier komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „51 – 60”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/40/”,
author = „Klimczuk, Andrzej”,
}