Andrzej STRUŻYNA

Andrzej STRUŻYNA
2112 Downloads

Sztuka gier wideo. Wybrane aspekty badań nad estetycznością i artyzmem gier komputerowych

strony / pages: 213-226

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Andrzej STRUŻYNA (2015). Sztuka gier wideo. Wybrane aspekty badań nad estetycznością i artyzmem gier komputerowych. Homo Ludens. 1(7), 213-226.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Strużyna, Andrzej
T1  – Sztuka gier wideo. Wybrane aspekty badań nad estetycznością i artyzmem gier komputerowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 7
IS  – 1
PY  – 2015///
SP  – 213
EP  – 226
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/199/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Stru.zyna2015,
title = „Sztuka gier wideo. Wybrane aspekty bada\'{n} nad estetyczno\'{s}ci\k{a} i artyzmem gier komputerowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „7”,
number = „1”,
pages = „213-226”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/199/”,
author = „Stru\.{z}yna, Andrzej”,
}