Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
614 Downloads

Jeszcze o neutralności. Ślepe zaułki pewnych gier honoryfikatywnych

strony / pages: 111-124

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2015). Jeszcze o neutralności. Ślepe zaułki pewnych gier honoryfikatywnych. Homo Ludens. 1(7), 111-124.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Jeszcze o neutralności. Ślepe zaułki pewnych gier honoryfikatywnych
JO  – Homo Ludens
VL  – 7
IS  – 1
PY  – 2015///
SP  – 111
EP  – 124
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/193/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2015,
title = „Jeszcze o neutralno\'{s}ci. \'{S}lepe zau\l{}ki pewnych gier honoryfikatywnych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „7”,
number = „1”,
pages = „111-124”,
year = „2015”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/193/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}