Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
639 Downloads

Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedbałych”

strony / pages: 53-63

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2016). Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedbałych”. Homo Ludens. 1(9), 53-63.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedbałych”
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 53
EP  – 63
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/210/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2016,
title = „Japo\'{n}skie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w „narracjach niedba\l{}ych””,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „9”,
number = „1”,
pages = „53-63”,
year = „2016”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/210/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}