Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
535 Downloads

Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w “narracjach niedbałych”

strony / pages: 53-63

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2016). Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w “narracjach niedbałych”. Homo Ludens. 1(9), 53-63.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Japońskie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w “narracjach niedbałych”
JO  – Homo Ludens
VL  – 9
IS  – 1
PY  – 2016///
SP  – 53
EP  – 63
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/210/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2016,
title = “Japo\'{n}skie alter ego. Jeszcze o antyinformacji w “narracjach niedba\l{}ych””,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “9”,
number = “1”,
pages = “53-63”,
year = “2016”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/210/”,
author = “Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}