Arkadiusz Jabłoński

Arkadiusz Jabłoński
328 Downloads

Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku.

strony / pages: 69-80

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2018). Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku. Homo Ludens. 1(11), 69-80.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformację – studium przypadku
JO  – Homo Ludens
VL  – 11
IS  – 1
PY  – 2018///
SP  – 69
EP  – 80
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/252/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2018,
title = „Relacje orientalistyczne o Japonii a gra w antyinformacj\k{e} – studium przypadku”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „11”,
number = „1”,
pages = „69-80”,
year = „2018”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/252/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}