Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
1988 Downloads

Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amélie Nothomb

strony / pages: 29 – 36

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2010). Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amélie Nothomb. Homo Ludens. 1(2), 29 – 36.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Recepta na klęskę w komunikacji międzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Amélie Nothomb
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 29
EP  – 36
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/38/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2010,
title = „Recepta na kl\k{e}sk\k{e} w komunikacji mi\k{e}dzykulturowej – o ksenofobicznych grach komunikacyjnych Am\'{e}lie Nothomb”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „29 – 36”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/38/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}