Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
1976 Downloads

Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej (na przykładach współczesnego polskiego japonizmu)

strony / pages: 53 – 62

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2011). Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej (na przykładach współczesnego polskiego japonizmu) . Homo Ludens. 1(3), 53 – 62.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywność bezproduktywna w komunikacji międzykulturowej (na przykładach współczesnego polskiego japonizmu)
JO  – Homo Ludens
VL  – 3
IS  – 1
PY  – 2011///
SP  – 53
EP  – 62
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/62/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2011,
title = „Stereotypy i egzotyka – gry jako aktywno\'{s}\'{c} bezproduktywna w komunikacji mi\k{e}dzykulturowej (na przyk\l{}adach wsp\'{o}\l{}czesnego polskiego japonizmu) „,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „3”,
number = „1”,
pages = „53 – 62”,
year = „2011”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/62/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}