Arkadiusz JABŁOŃSKI

Arkadiusz JABŁOŃSKI
1314 Downloads

O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku

strony / pages: 35-44

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2014). O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku. Homo Ludens. 1(6), 35-44.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – O nieprzetłumaczalności gier komunikacyjnych. Studium przypadku
JO  – Homo Ludens
VL  – 6
IS  – 1
PY  – 2014///
SP  – 35
EP  – 44
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/156/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2014,
title = „O nieprzet\l{}umaczalno\'{s}ci gier komunikacyjnych. Studium przypadku”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „6”,
number = „1”,
pages = „35-44”,
year = „2014”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/156/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}