Arkadiusz Jabłoński

Arkadiusz Jabłoński
522 Downloads

Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne

strony / pages: 97-110
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Arkadiusz JABŁOŃSKI (2017). Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne. Homo Ludens. 1(10), 97-110.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jabłoński, Arkadiusz
T1  – Czy z każdym można grać we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 97
EP  – 110
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/229/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jablo’nski2017,
title = „Czy z ka\.{z}dym mo\.{z}na gra\'{c} we wszystko? Gatunki mowy a jednostronne gry komunikacyjne”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „97-110”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/229/”,
author = „Jab\l{}o\'{n}ski, Arkadiusz”,
}