Armina MUSZYŃSKA, Paweł KAPUSTA

Armina MUSZYŃSKA, Paweł KAPUSTA
1577 Downloads

Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców

strony / pages: 183 – 194

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Armina MUSZYŃSKA, Paweł KAPUSTA (2012). Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców. Homo Ludens. 1(4), 183 – 194.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Muszyńska, Armina
AU  – Kapusta, Paweł
T1  – Projekt gry na telefony typu smartphone propagującej wiedzę o Polsce i kulturze polskiej wśród cudzoziemców
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 183
EP  – 194
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/93/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Muszy’nska2012,
title = “Projekt gry na telefony typu smartphone propaguj\k{a}cej wiedz\k{e} o Polsce i kulturze polskiej w\'{s}r\'{o}d cudzoziemc\'{o}w”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “4”,
number = “1”,
pages = “183 – 194”,
year = “2012”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/93/”,
author = “Muszy\'{n}ska, Armina and Kapusta, Pawe\l{}”,
}