Armina MUSZYŃSKA

Armina MUSZYŃSKA
1761 Downloads

Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna)

strony / pages: 173 – 182

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Armina MUSZYŃSKA (2012). Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna). Homo Ludens. 1(4), 173 – 182.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Muszyńska, Armina
T1  – Gra w poznanie grą w odkodowanie – gry miejskie w małym mieście (przykład Głowna)
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 173
EP  – 182
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/92/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Muszy’nska2012,
title = „Gra w poznanie gr\k{a} w odkodowanie – gry miejskie w ma\l{}ym mie\'{s}cie (przyk\l{}ad G\l{}owna)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „173 – 182”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/92/”,
author = „Muszy\'{n}ska, Armina”,
}