Artur URBANIAK

Artur URBANIAK
5957 Downloads

Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa

strony / pages: 269 – 278

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Artur URBANIAK (2009). Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa. Homo Ludens. 1(1), 269 – 278.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Urbaniak, Artur
T1  – Kultura a język. Rola gier w rozwoju językowym współczesnego człowieka w świetle hipotezy Sapira-Whorfa
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 269
EP  – 278
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/23/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Urbaniak2009,
title = „Kultura a j\k{e}zyk. Rola gier w rozwoju j\k{e}zykowym wsp\'{o}\l{}czesnego cz\l{}owieka w \'{s}wietle hipotezy Sapira-Whorfa”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „269 – 278”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/23/”,
author = „Urbaniak, Artur”,
}