Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)
1719 Downloads

Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)

strony / pages: 323 – 326

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.) (2009). Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA). Homo Ludens. 1(1), 323 – 326.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
ED  – Surdyk, Augustyn
ED  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Kulturotwórcza funkcja gier. Gra w kontekście edukacyjnym, społecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 323
EP  – 326
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/30/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2009,
title = „Kulturotw\'{o}rcza funkcja gier. Gra w kontek\'{s}cie edukacyjnym, spo\l{}ecznym i medialnym, „Homo Communicativus” 2(4)/2008, Zak\l{}ad Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Pozna\'{n}, 2008. (Joanna ANDRZEJEWSKA-KWIATKOWSKA)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „323 – 326”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/30/”,
author = „Surdyk, Augustyn and Szeja, Jerzy Zygmunt (red.)”,
}