Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.)
2126 Downloads

Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)

strony / pages: 327 – 329

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Augustyn SURDYK, Jerzy Zygmunt SZEJA (red.) (2009). Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS). Homo Ludens. 1(1), 327 – 329.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
ED  – Surdyk, Augustyn
ED  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zakład Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Poznań, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)
JO  – Homo Ludens
VL  – 1
IS  – 1
PY  – 2009///
SP  – 327
EP  – 329
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/31/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Surdyk2009,
title = „Kulturotw\'{o}rcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we wsp\'{o}\l{}czesno\'{s}ci, „Homo Communicativus” 3(5)/2008, Zak\l{}ad Teorii i Filozofi Komunikacji UAM, Pozna\'{n}, 2008. (Joanna KIC-DRGAS)”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „1”,
number = „1”,
pages = „327 – 329”,
year = „2009”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/31/”,
author = „Surdyk, Augustyn and Szeja, Jerzy Zygmunt (red.)”,
}