Bartosz PRABUCKI

Bartosz PRABUCKI
1660 Downloads

Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków

strony / pages: 195 – 208

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Bartosz PRABUCKI (2012). Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków. Homo Ludens. 1(4), 195 – 208.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Prabucki, Bartosz
T1  – Gry sportowe jako element wzmacniający współczesne tożsamości etniczne. Analiza na przykładzie Basków
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 195
EP  – 208
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/94/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Prabucki2012,
title = “Gry sportowe jako element wzmacniaj\k{a}cy wsp\'{o}\l{}czesne to\.{z}samo\'{s}ci etniczne. Analiza na przyk\l{}adzie Bask\'{o}w”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “4”,
number = “1”,
pages = “195 – 208”,
year = “2012”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/94/”,
author = “Prabucki, Bartosz”,
}