Beata RUSEK

Beata RUSEK
10466 Downloads

Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym

strony / pages: 151 – 160

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Beata RUSEK (2010). Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym. Homo Ludens. 1(2), 151 – 160.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Rusek, Beata
T1  – Zabawy rozwijające sprawność mówienia w języku obcym
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 151
EP  – 160
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/48/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Rusek2010,
title = „Zabawy rozwijaj\k{a}ce sprawno\'{s}\'{c} m\'{o}wienia w j\k{e}zyku obcym”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „151 – 160”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/48/”,
author = „Rusek, Beata”,
}