Cecylia BARŁÓG

Cecylia BARŁÓG
2314 Downloads

Konceptualizacja gier w kontekście treningu interkulturowego

strony / pages: 9 – 18

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Cecylia BARŁÓG (2010). Konceptualizacja gier w kontekście treningu interkulturowego. Homo Ludens. 1(2), 9 – 18.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Barłóg, Cecylia
T1  – Konceptualizacja gier w kontekście treningu interkulturowego
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 9
EP  – 18
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/36/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Barl’og2010,
title = „Konceptualizacja gier w kontek\'{s}cie treningu interkulturowego”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „9 – 18”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/36/”,
author = „Bar\l{}\'{o}g, Cecylia”,
}