Danuta FURSZPANIAK

Danuta FURSZPANIAK
1311 Downloads

Co mogło zainteresować dydaktyka języka obcego na 24 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Humorem?

strony / pages: 243 – 253

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Danuta FURSZPANIAK (2012). Co mogło zainteresować dydaktyka języka obcego na 24 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Humorem?. Homo Ludens. 1(4), 243 – 253.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Furszpaniak, Danuta
T1  – Co mogło zainteresować dydaktyka języka obcego na 24 Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Humorem?
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 243
EP  – 253
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/98/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Furszpaniak2012,
title = „Co mog\l{}o zainteresowa\'{c} dydaktyka j\k{e}zyka obcego na 24 Konferencji Mi\k{e}dzynarodowego Stowarzyszenia Bada\'{n} nad Humorem?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „243 – 253”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/98/”,
author = „Furszpaniak, Danuta”,
}