Filip Jankowski

Filip Jankowski
327 Downloads

Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy.

strony / pages: 103-115

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Filip JANKOWSKI (2018). Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy. Homo Ludens. 1(11), 103-115.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jankowski, Filip
T1  – Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy
JO  – Homo Ludens
VL  – 11
IS  – 1
PY  – 2018///
SP  – 103
EP  – 115
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/254/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jankowski2018,
title = “Inny \'{s}wiat, inny tw\'{o}rca. Another World Érica Chahiego jako przypowie\'{s}\'{c} o Twarzy”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “11”,
number = “1”,
pages = “103-115”,
year = “2018”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/254/”,
author = “Jankowski, Filip”,
}