Filip Jankowski

Filip Jankowski
448 Downloads

Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy.

strony / pages: 103-115

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Filip JANKOWSKI (2018). Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy. Homo Ludens. 1(11), 103-115.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jankowski, Filip
T1  – Inny świat, inny twórca. Another World Érica Chahiego jako przypowieść o Twarzy
JO  – Homo Ludens
VL  – 11
IS  – 1
PY  – 2018///
SP  – 103
EP  – 115
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/254/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jankowski2018,
title = „Inny \'{s}wiat, inny tw\'{o}rca. Another World Érica Chahiego jako przypowie\'{s}\'{c} o Twarzy”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „11”,
number = „1”,
pages = „103-115”,
year = „2018”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/254/”,
author = „Jankowski, Filip”,
}