Grzegorz JAŚKIEWICZ

Grzegorz JAŚKIEWICZ
2241 Downloads

Funkcjonowanie botów w grze Counter-Strike na przykładzie bota E[POD]

strony / pages: 97 – 108

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Grzegorz JAŚKIEWICZ (2012). Funkcjonowanie botów w grze Counter-Strike na przykładzie bota E[POD]. Homo Ludens. 1(4), 97 – 108.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jaśkiewicz, Grzegorz
T1  – Funkcjonowanie botów w grze Counter-Strike na przykładzie bota E[POD]
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 97
EP  – 108
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/87/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Ja’skiewicz2012,
title = “Funkcjonowanie bot\'{o}w w grze Counter-Strike na przyk\l{}adzie bota E[POD]”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “4”,
number = “1”,
pages = “97 – 108”,
year = “2012”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/87/”,
author = “Ja\'{s}kiewicz, Grzegorz”,
}