Jakub MARSZAŁKOWSKI

Jakub MARSZAŁKOWSKI
2531 Downloads

Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych

strony / pages: 97 – 106

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jakub MARSZAŁKOWSKI (2010). Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych. Homo Ludens. 1(2), 97 – 106.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Marszałkowski, Jakub
T1  – Problematyka pomiaru popularności gier przeglądarkowych jako przykładu serwisów internetowych
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 97
EP  – 106
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/44/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Marszalkowski2010,
title = „Problematyka pomiaru popularno\'{s}ci gier przegl\k{a}darkowych jako przyk\l{}adu serwis\'{o}w internetowych”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „97 – 106”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/44/”,
author = „Marsza\l{}kowski, Jakub”,
}