Jan F. Jacko, Małgorzata Jacko

Jan F. Jacko, Małgorzata Jacko
363 Downloads

Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie.

strony / pages: 13-31

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jan F. Jacko, Małgorzata Jacko (2020). Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie. Homo Ludens. 1(13), 13-31.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jacko, Małgorzata
AU  – Jacko, Jan F.
T1  – Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie
JO  – Homo Ludens
VL  – 13
IS  – 1
PY  – 2020///
SP  – 13
EP  – 31
SN  – 2080-4555
L1  – https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_01_Jacko.pdf
ER  –

Format BibTeX:

@article{Jacko2012,
title = „Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „13”,
number = „1”,
pages = „13-31”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://www.ptbg.org.pl/wp-content/uploads/2021/01/HL_131_2020_art_01_Jacko.pdf”,
author = „Jacko, Małgorzata and Jacko, Jan F.”,
}