Jerzy Zygmunt SZEJA

Jerzy Zygmunt SZEJA
1763 Downloads

Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG

strony / pages: 203 – 212

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy Zygmunt SZEJA (2010). Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG. Homo Ludens. 1(2), 203 – 212.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG
JO  – Homo Ludens
VL  – 2
IS  – 1
PY  – 2010///
SP  – 203
EP  – 212
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/53/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2010,
title = „Szlachecka i szlachetna. Sprawozdanie z prac nad projektem BBMMOG”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „2”,
number = „1”,
pages = „203 – 212”,
year = „2010”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/53/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}