Jerzy Zygmunt SZEJA

Jerzy Zygmunt SZEJA
2292 Downloads

Przyszłość gier, przyszłość człowieka

strony / pages: 229 – 241

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy Zygmunt SZEJA (2012). Przyszłość gier, przyszłość człowieka. Homo Ludens. 1(4), 229 – 241.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Przyszłość gier, przyszłość człowieka
JO  – Homo Ludens
VL  – 4
IS  – 1
PY  – 2012///
SP  – 229
EP  – 241
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/96/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2012,
title = „Przysz\l{}o\'{s}\'{c} gier, przysz\l{}o\'{s}\'{c} cz\l{}owieka”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „4”,
number = „1”,
pages = „229 – 241”,
year = „2012”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/96/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}