Jerzy ZYGMUNT SZEJA

Jerzy ZYGMUNT SZEJA
1165 Downloads

Retoryczne gry. Polemika z artykułem Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.

strony / pages: 307-314

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Jerzy ZYGMUNT SZEJA (2013). Retoryczne gry. Polemika z artykułem Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.. Homo Ludens. 1(5), 307-314.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Szeja, Jerzy Zygmunt
T1  – Retoryczne gry. Polemika z artykułem Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 307
EP  – 314
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/153/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Szeja2013,
title = „Retoryczne gry. Polemika z artyku\l{}em Piotra Sterczewskiego Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy gier komputerowych.”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „307-314”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/153/”,
author = „Szeja, Jerzy Zygmunt”,
}