Joanna Kubaszczyk

Joanna Kubaszczyk
499 Downloads

O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry.

strony / pages: 133-150
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Joanna KUBASZCZYK (2017). O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry. Homo Ludens. 1(10), 133-150.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kubaszczyk, Joanna
T1  – O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontekście rozumienia przekładu jako gry
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 133
EP  – 150
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/231/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kubaszczyk2017,
title = „O ocenianiu i ewaluacji w translatoryce w kontek\'{s}cie rozumienia przek\l{}adu jako gry”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „133-150”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/231/”,
author = „Kubaszczyk, Joanna”,
}