Katarzyna Skok

Katarzyna Skok
599 Downloads

Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji.

strony / pages: 193-216
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Katarzyna SKOK (2017). Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji. Homo Ludens. 1(10), 193-216.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Skok, Katarzyna
T1  – Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczności mechanizmów motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 193
EP  – 216
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/233/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Skok2017,
title = „Punktyfkacja, playifkacja, hazardyzacja? Analiza skuteczno\'{s}ci mechanizm\'{o}w motywacyjnych stosowanych w procesie gamifkacji”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „193-216”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/233/”,
author = „Skok, Katarzyna”,
}