Krzysztof INGLOT

Krzysztof INGLOT
3166 Downloads

Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki

strony / pages: 73-82

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof INGLOT (2013). Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki. Homo Ludens. 1(5), 73-82.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Inglot, Krzysztof
T1  – Nazwy własne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przekładu oraz wybranych tendencjach w tłumaczeniu gier anglojęzycznych na rynek polski i niemiecki
JO  – Homo Ludens
VL  – 5
IS  – 1
PY  – 2013///
SP  – 73
EP  – 82
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/135/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Inglot2013,
title = „Nazwy w\l{}asne a lokalizacja gier elektronicznych fantasy – o potrzebie przek\l{}adu oraz wybranych tendencjach w t\l{}umaczeniu gier angloj\k{e}zycznych na rynek polski i niemiecki”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „5”,
number = „1”,
pages = „73-82”,
year = „2013”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/135/”,
author = „Inglot, Krzysztof”,
}