Krzysztof Jański

Krzysztof Jański
473 Downloads

Creation of the fictional world in The Witcher 3: Wild Hunt.

strony / pages: 117-133

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof JAŃSKI (2018). Creation of the fictional world in The Witcher 3: Wild Hunt. Homo Ludens. 1(11), 117-133.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Jański, Krzysztof
T1  – Creation of the fictional world in The Witcher 3: Wild Hunt
JO  – Homo Ludens
VL  – 11
IS  – 1
PY  – 2018///
SP  – 117
EP  – 133
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/255/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Ja’nski2018,
title = „Creation of the fictional world in The Witcher 3: Wild Hunt”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „11”,
number = „1”,
pages = „117-133”,
year = „2018”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/255/”,
author = „Ja\'{n}ski, Krzysztof”,
}