Krzysztof Kotuła

Krzysztof Kotuła
497 Downloads

Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?

strony / pages: 111-132
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof KOTUŁA (2017). Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?. Homo Ludens. 1(10), 111-132.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kotuła, Krzysztof
T1  – Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 111
EP  – 132
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/230/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kotula2017,
title = „Rzeczywisto\'{s}\'{c} wirtualna w nauczaniu j\k{e}zyk\'{o}w obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?”,
journal = „Homo Ludens”,
volume = „10”,
number = „1”,
pages = „111-132”,
year = „2017”,
issn = „2080-4555”,
url = „https://ptbg.org.pl/dl/230/”,
author = „Kotu\l{}a, Krzysztof”,
}