Krzysztof Kotuła

Krzysztof Kotuła
360 Downloads

Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?

strony / pages: 111-132
dostępne online / available online: 2017-12-28

EKSPORT POZYCJI BIBLIOGRAFICZNEJ

Format Homo Ludens (APA):

Krzysztof KOTUŁA (2017). Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?. Homo Ludens. 1(10), 111-132.

Format RIS (dla większości programów zarządzających bibliografią):

TY  – JOUR
AU  – Kotuła, Krzysztof
T1  – Rzeczywistość wirtualna w nauczaniu języków obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?
JO  – Homo Ludens
VL  – 10
IS  – 1
PY  – 2017///
SP  – 111
EP  – 132
SN  – 2080-4555
L1  – https://ptbg.org.pl/dl/230/
ER  –

Format BibTeX:

@article{Kotula2017,
title = “Rzeczywisto\'{s}\'{c} wirtualna w nauczaniu j\k{e}zyk\'{o}w obcych – nowy paradygmat komunikacji w dyskursie szkolnym?”,
journal = “Homo Ludens”,
volume = “10”,
number = “1”,
pages = “111-132”,
year = “2017”,
issn = “2080-4555”,
url = “https://ptbg.org.pl/dl/230/”,
author = “Kotu\l{}a, Krzysztof”,
}